Think Ink jdoo pridaje posebnu važnost pravima privatnosti korisnika interneta i obvezuje se zaštititi njihove osobne podatke u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) (GDPR). Od posjetitelja se ne traže osobni podaci koji bi im omogućili pregledavanje web stranice www.svarogsden.hr

Ova Pravila privatnosti, u daljnjem tekstu „Politika”, opisuju našu praksu u vezi s podacima koje možemo prikupiti na web stranici i njihovom upotrebom.

1. Identitet voditelja obrade podataka

Tvrtka Think Ink j.d.o.o., kako je dolje navedeno, djeluje kao voditelj obrade podataka u pogledu osobnih podataka prikupljenih na web stranici:

2. Opseg i prihvaćanje ove trenutne Politike

Ova se trenutna Politika odnosi samo na podatke prikupljene s naše web stranice i ne odnosi se na podatke prikupljene iz drugih izvora, posebno, ali ne ograničavajući se na, Facebook®, Twitter®, YouTube® ili bilo koju drugu web stranicu ili društvene mreže trećih strana.

Korištenjem naše web stranice slažete se s uvjetima ove trenutne politike. Ako odbijete uvjete ove trenutne Politike, pozivamo vas da ne koristite našu web stranicu ili da nam ne date nikakve osobne podatke.

3. Podaci prikupljeni na našoj web stranici

3.1 Koji podaci?

Prikupljamo i obrađujemo vaše ime, adresu, adresu e -pošte, lozinku, telefonski broj, IP adresu, podatke o vezi i navigacijske podatke, povijest narudžbi, sklonosti i interese, konzultirane proizvode, incidente isporuke, reklamacije.

Obavezna ili izborna priroda podataka prijavljuje vam se prilikom prikupljanja zvjezdicom. Neki se podaci automatski prikupljaju zbog vaših radnji na web stranici.

Također mjerimo publiku, mjerimo na primjer broj pregledanih stranica, broj posjeta web stranici, kao i aktivnost posjetitelja web stranice i njihovu učestalost vraćanja.

3.2 Kada?

Prikupljamo podatke koje nam pružate, osobito kada:

3.3 Svrhe prikupljanja osobnih podataka

Svaki obrazac na web mjestu ograničava najstrože potrebno prikupljanje osobnih podataka i sustavno označava:

U svakom slučaju, Think Ink j.d.o.o. ne smije koristiti ove osobne podatke u druge svrhe osim u izričito najavljene na obrascu i prihvaćene od strane korisnika. Isto tako, ti se osobni podaci ne smiju prenositi ili prenositi trećim stranama bez izričitog spominjanja ove mogućnosti na obrascu.

3.4 Primatelj osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni na našoj web stranici namijenjeni su tvrtki Think Ink j.d.o.o. (korisnička služba, usluga otpreme i računovodstvena usluga).

Konačno, Think Ink j.d.o.o. može otkriti osobne podatke pravosudnim tijelima, tijelima za provedbu zakona ili bilo kojem drugom tijelu ako to zahtijeva zakon.

3.5 Prijenos podataka izvan EU -a

Obaviješteni ste da podatke koji se odnose na Vas može prenijeti Think Ink j.d.o.o. za potrebe svrha definiranih u ovim uvjetima za tvrtke smještene u zemljama izvan Europske unije koje nemaju odgovarajuću razinu zaštite u pogledu zaštite osobnih podataka.

Prije transfera izvan Europske unije, Think Ink j.d.o.o. provest će sve potrebne postupke za dobivanje potrebnih jamstava za osiguranje takvih prijenosa.

Trenutno se izvan Europske unije ne prenose nikakvi osobni podaci.

3.6 Vrijeme zadržavanja

Think Ink j.d.o.o. čuva vaše osobne podatke onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. Općenito je pravilo Think Ink j.d.o.o. čuva vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za upravljanje poslovnim odnosom s vama. Međutim, Think Ink j.d.o.o. će zadržati vaše osobne podatke korištene u komercijalne svrhe za dodatno razdoblje od tri godine od prestanka poslovnog odnosa.
Osim toga, Think Ink j.d.o.o. može čuvati neke vaše osobne podatke dulje vrijeme, osobito kada je to potrebno na temelju zakonske obveze ili kada su ti podaci potrebni za dokazivanje prava ili ugovora. U tom će slučaju vaši osobni podaci biti arhivirani i čuvani tijekom trajanja propisanog važećim propisima ili za vrijeme trajanja važećeg zakonskog propisa.
Kada vaši osobni podaci više nisu potrebni, Think Ink j.d.o.o. osigurat će brisanje ili anonimnost.

4. Vaša prava

Također možete opozvati svoj pristanak na bilo koju obradu vaših osobnih podataka na temelju vašeg pristanka. Možete pitati Think Ink j.d.o.o. ograničiti obradu vaših osobnih podataka (tj. čuvati ih bez korištenja) kada: se osporava njihova točnost; njihova obrada je nedopuštena, ali ne želite da se izbrišu; i dalje su neophodni za uspostavu, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava; Think Ink j.d.o.o. provjerava postojanje uvjerljivih razloga u kontekstu ostvarivanja vašeg prava na prigovor. Think Ink j.d.o.o. može nastaviti koristiti vaše osobne podatke nakon zahtjeva za ograničenjem: uz vaš pristanak; za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava; ili radi zaštite prava bilo koje druge fizičke ili pravne osobe. Također se možete usprotiviti bilo kakvoj obradi vaših osobnih podataka koja se temelji na "legitimnom interesu" Think Ink j.d.o.o. Ako koristite ovo pravo, Think Ink j.d.o.o. će prekinuti obradu, osim ako Think Ink j.d.o.o. dokazuje postojanje legitimnih i uvjerljivih razloga koji prevladavaju nad vašim temeljnim pravima i slobodama ili za uspostavu, ostvarivanje ili obranu prava na sudu.

Da biste iskoristili ovo pravo, možete:

Ili

Think Ink j.d.o.o.
Hercegovačka 23

42000 Varaždin

Hrvatska

Kako biste ostvarili svoja prava u skladu s gore navedenim uvjetima i u slučaju da Think Ink j.d.o.o. sumnja u autora zahtjeva, Think Ink j.d.o.o. može zatražiti od vas da dokažete svoj identitet navođenjem vašeg prezimena, imena i e-mail adrese te da uz svoj zahtjev dostavite kopiju valjanog osobnog dokumenta.
Odgovor će vam biti poslan u roku od najviše jednog (1) mjeseca od datuma primitka zahtjeva.
Ako je potrebno, ovaj rok može se produžiti za dva (2) mjeseca od strane Think Ink j.d.o.o., koje će vas obavijestiti o produljenju, ovisno o složenosti i/ili broju zahtjeva.
U slučaju zahtjeva za brisanjem vaših osobnih podataka i/ili u slučaju ostvarivanja vašeg prava da zatražite brisanje vaših osobnih podataka, Think Ink j.d.o.o. može ih ipak zadržati u obliku privremenog arhiviranja za vrijeme potrebno za podmirivanje svojih zakonskih obveza ili u dokazne svrhe tijekom primjenjivog roka zastare.

5 Sigurnost

Sigurnost vaših osobnih podataka jako nam je važna. Osobni podaci prikupljeni na web stranici www.svarogsden.hr tretiraju se prema sigurnim protokolima koji značajno ograničavaju rizik od presretanja ili povrata od strane trećih strana.

Međutim, zbog otvorene prirode interneta, ne možemo isključiti djela hakiranja ili neovlaštenog pristupa trećih strana. Nastavkom korištenja naše web stranice prihvaćate ove rizike.

U granicama onoga što je dopušteno važećim zakonima, odričemo se bilo kakve odgovornosti u slučaju izravne ili neizravne štete, gubitaka, troškova, bilo ugovornih, prekršajnih, uključujući nemar, koje biste mogli pretrpjeti u slučaju neovlaštenog pristupa, gubitka ili izmjene vaše osobne podatke.